Qq绿钻 12块秒升1级得1月豪华绿钻

自备12QB 进这个网页去兑换一个月绿钻http://jifen.qq.com/mart/shelf_list.shtml?id=8                         这里花了9QB然后还有3QB去
http://y.qq.com/m/act/3qb/index.html 
就自动变成3QB升一级 还送豪华绿钻一个月 等于12QB开通一个月豪华绿钻+绿钻升一级 

外面接单的

Screenshot_2017-01-29-23-59-38-254_com.tencent.mobileqq.png

转载请注明出处 AE博客|墨渊 » Qq绿钻 12块秒升1级得1月豪华绿钻

相关推荐

发表评论

路人甲

网友评论(0)